STEPHANIE BROWN

facebook.com/justbecauseitsnice

Mae Stephanie Brown yn artist sy'n gweithio gyda gwydr mewn ffordd ddychmygus a gorfanwl. Yn aml mae natur yn dylanwadu ar ei gwaith, mae’n gweld harddwch cain mewn ffurfiau organig ac yn dehongli hyn trwy ei thechnegau a ffyrdd o weithio.