SONJA BENSKIN-MESHER

http://www.sonja-benskin-mesher.com

Mae Sonja Benskin-Mesher yn artist gweledol y mae ei hamgylchoedd, gogledd Cymru a Chernyw (lle mae hi’n treulio’r rhan fwyaf o’i hamser), yn llywio ei gwaith. Trwy ei phaentiadau a’i lluniadau mae hi'n archwilio ffyrdd o gyfathrebu ein meddyliau a’n pryderon. Mae Sonja wedi cynhyrchu nifer o barseli geiriau, pob un efo cusan gan yr artist, wedi eu clymu gyda chotwm coch.