SHARON HALL SHIPP

http://www.sharonhallshipp.co.uk

“Stitchomancy” Gair croesbwythiad llaw bersonol yn y Gymraeg. Yng ngeiriau’r artist ei hun “Bydd y gwaith yn gwahodd y gweledwr i fyfyrio ar ystyr gweledol y gair pwytho ‘stitched’ , fel darogan, ei ddiffiniad posibl o ran sefyllfa’r gweledwr neu ei ddiddordeb ar y pryd.”