SARA JANE HARPER

http://sarajane.artweb.com/

Mae Sara Jane Harper yn beintiwr ac yn grochenydd sy'n ystyried paentio fel gweithgaredd creadigol ac ysbrydol hanfodol ar gyfer archwilio mewnol. Mae hi'n gweld y miloedd o botiau pinsiad y mae hi wedi eu creu hyd yn hyn fel cyfryngau ar gyfer mynegi'r syniadau sy'n ymddangos yn ei pheintiadau ac yn eu rhannu gyda llawer o bobl. Mae Sara yn defnyddio'r ffigwr benywaidd fel dyfais symbolaidd, gan alluogi iddi fynegi syniadau, teimladau ac emosiynau. Mae hi’n ystyried y synhwyrau fel y ffordd rydym ni’n ymwybodol o'n bywydau a'n profiadau ein hunain ac yn ystyried celf fel ffordd o gyfathrebu’r profiad hwn. Ar gyfer Art Vend, mae Sara Jane wedi creu potiau pinsiad bychain ac unigryw wedi eu peintio â llaw.