RUTH CULLIS

http://www.ruthylovesretro.blogspot.co.uk

Mae gwaith Ruth yn ddigymell ac yn chwareus, mae hi wrth ei bodd yn arbrofi gyda deunyddiau, a etifeddwyd, ac a ganfuwyd.