ROBERT HODGE

http://cargocollective.com/roberthodge/Robert-Hodge

Mae Robert Hodge yn artist celfyddydau cain sy’n gweithio yng Nglasgow. Mae ei arfer yn seiliedig ar y berthynas rhwng diwylliant cyfoes a'r Dadeni Eidalaidd. Mae'n defnyddio paent, gludwaith a dulliau digidol i gyfosod ac uno grymoedd cystadleuol celf a chymdeithas hanesyddol a chyfoes. Meddai Robert; "Mae arnaf i eisiau gwneud y Dadeni yn hygyrch a'i droi'n rhywbeth y gall pawb o bob oed a chefndir ei fwynhau, ei fforddio a’i brofi." Mae Robert wedi creu castiau lliwgar o wahanol rannau o gorff ‘Dafydd’ gan Michaelangelo, sy'n cyfuno celfyddyd gain gyda diwylliant cyfoes ac yn rhoi cyfle i’r derbynnydd fasnachu a chasglu'r holl ddarnau.