RICHARD SHIP

http://www.richardshipp.co.uk/

Mae Richard Shipp yn artist sy'n gweithio gyda delweddu digidol a sain, gan archwilio themâu mewn amrywiaeth o dirweddau. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn deunyddiau pensaernïaeth a sut mae’r amgylchedd adeiledig yn gwisgo ac yn heneiddio dros amser. Mae Richard wedi creu gwaith celf y gwahoddir y derbynnydd i wrando arno. Mae pob darn Art Vend, un o gyfres o bump o ddelweddau digidol, yn cynnwys dolen i recordiadau sain ar-lein. Mae'r recordiadau sain wedi eu cymryd o'r man y mae’r delweddau yn tarddu ohono