REBECCA KEY

http://www.rebeccakey.com

Mae Rebecca Allweddol yn artist sy'n gweithio yn Lerpwl sydd wedi arddangos ei gwaith ar draws y byd. Yn defnyddio gwrthrychau i archwilio'r berthynas rhwng yr artist a gofod yr oriel, mae hi'n archwilio'r mythau sy’n cwmpasu’r broses greadigol o fewn y sefydliad ac mewn safleoedd penodol eraill. Mae Rebecca wedi creu mes maint go iawn a real - mes bach yn dod allan o beiriant yn lle coeden. Meddai; "Os ydych chi’n tynnu het y mes i ffwrdd byddwch yn gweld olion fy mysedd y tu mewn. Darn bach o waith a all fod yn syndod a hyd yn oed sbarduno syniadau a/neu drafodaethau am bethau go iawn, pethau afreal a chrefft". Mewn ail gorff o waith ar gyfer Art Vend mae Rebecca wedi creu cyfres o ddisgiau tebyg i ddarnau arian, gyda phob un yn dal cylch o gwyr selio coch gyda’r geiriau canlynol: “A juicy red apple is nice, but not every apple is red”. Bwriad y dyfyniad amwys hwn yw ysgogi ymgysylltiad a thrafodaeth wrth i’r derbynnydd ac eraill ystyried yr hyn y mae'r geiriau yn eu golygu iddyn nhw. Meddai Rebecca; "Mae hwn yn swnio fel dyfyniad gan athronydd cyfoes, ac mae o i ryw raddau gan ei fod yn ddyfyniad o gân a ryddhawyd ar Love Record yn 1992."