REBECCA F. HARDY

www.rfhardy.blogspot.com

Mae Rebecca Hardy yn artist traws-ddisgyblaethol sy'n defnyddio ystod ddeunyddiau, o gyfryngau cymysg a gludwaith i gerflunio, gosodiadau a ffotograffiaeth. Mae ei chelfyddyd yn adlewyrchu archwiliad gweledol a thaith i ddeall cymdeithaseg, seicoleg a bioleg y prosesau lle mae myfyrdod y meddwl dynol, y natur ddynol ac emosiynau yn effeithio ar unigolion a chymdeithasau. Mae Rebecca wedi creu cyfres o ymenyddiau bach 3D gyda thestun Cymraeg a Saesneg. Meddai, “Gall y gwrthrych bychan hwn agor y ddadl am ar yr iaith Gymraeg, hunaniaeth, materion iechyd meddwl neu i’r sawl a fydd yn ei dderbyn, i werthfawrogi’r gwrthrych yn esthetaidd”.