PETER LLOYD

http://www.eyestorm.com/Pages/Browse.aspx/Artist/Peter_Lloyd/157

Mae Peter Lloyd yn wneuthurwr printiau celf gain a phrintiwr sgrin, sydd bellach yn gweithio yng Nghaer-wynt. Fo yw Pennaeth Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Southampton ac mae’n olygydd cysylltiol y Journal of Illustration newydd. Mae'n disgrifio ei waith ei hun yn ddoniol ac yn fywiog gyda rhai elfennau tywyll. Mae Peter wedi creu masgiau, wedi eu printio ar ffabrig, gyda phob un yn cynrychioli cymeriad cymunedol cadarnhaol y mae’r derbynnydd wedyn yn cael ei wahodd i ymgorffori. Mae’r masgiau yn caniatáu i’r rheiny sydd yn eu gwisgo i chwarae ffŵl a chael hwyl, a chyfrannu at, a rhoi budd i’w cymunedau. Mae'r darnau yn adlewyrchu diddordeb Peter yn y ffordd y defnyddir mygydau mewn diwylliannau a chymunedau i drawsnewid rôl y gwisgwr ac i effeithio ar ymddygiad y gwyliwr.