PENNY ANDERSON

http://fineartanderson.wix.com/official

Mae Penny Anderson yn artist amlgyfrwng celfyddydau cain sy'n gweithio yng ngogledd Cymru. Mae hi’n defnyddio deunyddiau anhraddodiadol, yn aml yn cydblethu â naratifau sy'n dod o le o arwyddocâd personol dwfn. Mae ei gwaith presennol yn edrych ar grynhoi atgofion plentyndod drwy 'bortreadau stori' ar ffurf gludwaith mewn cwyr. Ar gyfer Art Vend, mae Penny wedi creu “Straeon Amser Te”. Mae hi wedi llenwi bagiau te efo pytiau o’n hoff straeon pan oeddem ni'n blant, o Enid Blyton i Beatrix Potter, ac wedi eu bondio gyda chwyr i greu portread stori bach - amser te go wahanol!