PAM NEWALL

http://www.axisweb.org/p/pamnewall/

Mae Pam Newall yn bensaer o’r Amwythig sydd bellach wedi troi ei llaw at wneud printiau. Mae ei gwaith yn ystyried y ffordd y mae delweddau yn dal cofnod o ryw weithgaredd cynharach, yn meddu ar synnwyr o absenoldeb ac yn dal pethau ar yr ymylon. Mae hi'n defnyddio print fel ffordd o gofnodi'r anhrefn sy’n datblygu wrth sylwi ar bethau o hyd. Mae Pam wedi ymestyn ei phrosiect cof ‘Wrexham is my Nana’ gan gynhyrchu cyfres o brintiau digidol crwn bach wedi eu stampio â llaw, gyda phob un yn dangos delwedd o nain yr artist - Lil Jenkins. Ynghyd â phob print daw modrwy wedi ei stampio gyda 'Lil' arno ac mae’r artist yn gofyn i’r derbynnydd ddweud wrthi os ydyn nhw, neu rywun y maen nhw’n ei adnabod, yn cofio Lil Jenkins yn ei siop yn ystod y 50au a'r 60au.