NEAT SLEEPER

http://www.neatsleeper.tumblr.com

Mae Neat Sleeper yn artist gludwaith sy’n gweithio yn Wrecsam ac sy’n creu pethau diriaethol a sŵn ofnadwy. Mae celf stryd, diwylliant DIY, cerddoriaeth, ffrindiau, y byd naturiol a theimladau o hiraeth yn dylanwadu ar ei waith. Mae Neat Sleeper wedi creu cyfres o siapiau geometrig 3D, pob un yn cynnwys magnet bach, sy'n archwilio cysondeb gweladwy ffurfiau a geir yn y byd naturiol ac mewn patrymau pethau byw.