MYRA RYAN

http://myraryan.wix.com/myra-ryan

Mae Myra Ryan yn artist sy'n byw yng ngogledd-ddwyrain Cymru sy'n gweithio gyda deunyddiau anhraddodiadol i ddarlunio, printio a cherflunio. Mae ei gwaith yn ymwneud â diffinio'r anniffiniadwy, gan gyfleu’r cyflwr dynol na all iaith ei gyfleu. Mae ei defnydd o ddeunyddiau bregus a byrhoedlog yn adlewyrchu natur bywyd. Mae hi'n mynd i'r afael â materion nad ydyn nhw fel arfer yn weladwy a sut rydym ni’n ymdrin â nhw. Mae Myra wedi cynhyrchu cyfres o luniadau ysgrifbin ac inc. Mae pob llun ysgrifbin ac inc yn ddarlun llinell ddi-dor unigryw a gwreiddiol sy’n archwilio’r cysyniad o wneud yr anweledig, yn weladwy. Meddai Myra, "Mae llawer o'r hyn yr ydym ni a’r hyn rydym ni’n ei deimlo wedi ei guddio o’r byd y tu allan o dan ein croen".