MONKSTONES

http://www.facebook.com/monkstones

Ffotograffydd Artistig yw Monkstones sy’n hoffi cyfleu prydferthwch natur yn ei waith. Mae pob ffotograff yn cynnwys ‘Saib Ystyriaethol’, hynny yw, yr eiliad sy’n gwneud i rywun aros a gwerthfawrogi’r olygfa sydd o’u blaen.