MICHELLE FRISWELL

http://www.michelefriswell.com/

Mae Michele Friswell yn artist gweledol sydd â diddordeb mewn archwilio straeon a haenau bywyd pob dydd yn y gorffennol a'r presennol. Mae ei gwaith yn ystyried y ffordd y mae pob rhyngweithio a wnawn yn gadael ei ôl a bod ein camau gweithredu yn gadael llinell rhyng-gysylltiedig anweledig - ein map personol ein hunain. Mae Michele wedi creu darnau origami dull map Twrcaidd yn defnyddio hen fapiau o Wrecsam a Map Degwm Holt – mae’r map gwreiddiol yn Amgueddfa Wrecsam. Wedi eu printio ar bapur dargopïo, mae pob darn wedi ei ysbrydoli gan yr offrymau a geir mewn temlau a phagodau yn ne-ddwyrain Asia. Mae plygiadau a natur ailadroddus y gwaith yn cyfeirio at lafarganu a gweddïau’r mynachod.