MARY HILL

http://www.maryhillartist.co.uk

Mae Mary Hill yn artist a gwneuthurwr printiau sy’n gweithio yng Nghaer. Mae hi’n creu delweddau darluniadol o natur a bywyd gwyllt, wedi eu hysbrydoli gan ganeuon, storïau a cherddi. Mae Mary wedi creu printiau o loÿnnod byw llwyd y mur, ieir bach llygadog a gloÿnnod cynffon gwennol, pob un wedi ei rholio a’i glymu gyda rhuban coch. Mae'r printiau yn goch ac aur, gan roi’r ymdeimlad o werth crefyddol neu ysbrydol byd natur. Mae'r gwaith hwn yn rhoi cyfle i’r derbynnydd ystyried a chydymdeimlo â bywyd creaduriaid a geir yn eu hardal leol, na fyddan nhw fel arall yn ymgysylltu â hwy. Meddai Mary; "Rydw i’n credu mai empathi yw'r ffordd orau i ysbrydoli pobl i gysylltu gyda rhywogaethau eraill a’u gwerthfawrogi.”