LESLEY MARTIN

http://lesleymartin.weebly.com

Mae gan yr artist, sydd wedi ennill gwobrau, hoffter o gyfuno darganfyddiadau amgylcheddol gyda chelf. Wedi'i hysbrydoli gan Dŷ'r Nos – cymuned Plotlander 'o bwys cenedlaethol' sy’n byw ar orlifdir afon Dyfrdwy yn Holt, Farndon, a'r Orsedd – bydd Lesley yn tynnu lluniau o chalets ac yn cynnwys mewnwelediad hanesyddol cryno.