KIRSTY GAUGHAN

www.kirstygaughan.com

Mae Kirsty Gaughan yn artist o Swydd Efrog sydd bellach yn byw ac yn gweithio yng ngogledd Cymru. Mae ei gwaith ar gyfer Art Vend wedi ei greu i annog y derbynnydd i ryngweithio â'r darn a datblygu naratif ar ei gyfer. Mae Kirsty wedi creu 50 o bypedau papur bychain, pob un ag enw a neges gan yr artist yn llongyfarch y derbynnydd am fod yn berchen ar 1 o’r 50 o bypedau sydd wedi eu gwneud â llaw. Mae hi hefyd yn gofyn i’r derbynnydd anfon neges drydar ati (@kirstygaughan11) yn sôn am anturiaethau’r cymeriadau ac yn gobeithio y bydd y derbynnydd a’i ffrind newydd yn cael llawer o hwyl.