KEITH ROBERTS

http://www.contemporaryartsociety.org/artist-members/keith-roberts/

Mae Keith Roberts yn artist y mae ei waith yn aml yn cyfuno deunyddiau crai a diwydiannol fel clai, plastr a dalenni metel gyda gwrthrychau y mae wedi dod o hyd iddyn nhw. Mae’n ymgorffori haenau er mwyn adlewyrchu ansicrwydd hanes a chof. Mae Keith wedi creu cyfres o glychau bach "[...] i seinio’r newidiadau i Wrecsam a'r Celfyddydau yn 2015".