KATIE CYFENW

https://katiecyfenw.wordpress.com/about/

Mae Katie Cyfenw yn artist celfyddydau cain amlgyfrwng sy’n byw ac yn gweithio yng ngogledd Cymru. Mae ei gwaith yn archwilio syniadau o’r 'hunan', hunaniaeth, a gwladwriaethau emosiynol a seicolegol. Mae hi'n defnyddio'r personol fel modd o archwilio profiad dynol yn fwy cyffredinol. Mae Katie wedi creu cyfres o ‘ludweithiau cof' hunangofiannol ar ffurf symbol hiraethus o blentyndod - cartref. Mae'r darnau hefyd yn cynnwys atgofion ysgrifenedig o lefydd neu ddyddiadau ac yn archwilio'r berthynas rhwng y cof a'r hunan. Meddai Katie; "Mae agor y tŷ fel gweithred o gofio, ac mae’r darnau o ddelweddau, symbolau, lliwiau a geiriau yn cynrychioli iaith y meddwl anymwybodol."