JUDITH SAMUEL

http://www.judithsamuelcoastalartist.wordpress.com

Mae Judith Samuel yn arlunydd yng Ngogledd Cymru ac mae ei lluniau wedi eu seilio ar y môr, y traeth, y golau cynnil dros y môr, ac adar y môr sy'n hedfan yno. Ar hyn o bryd mae ei gwaith celf yn canolbwyntio ar thema ‘Ymfudiad Hedfan' ac yn archwilio'r ffyrdd y mae adar, sydd yn aml yn afrosgo ac yn ddiamddiffyn ar y tir, yn rhyfeddol o ddeinamig yn yr awyr. Mae Judith wedi cynhyrchu paentiadau dyfrlliw o adar llachar a siriol (neu rannau o adar).