JOHANNA LEECH

http://www.johannaleech.com

Mae hi’n gwieithio fel rhaglennydd Celfyddydol anibynnol a Rheolwr Rhaglen Canolfan Celfyddydol Strand ym Melfast. Mae gwaith Johanna yn archwylio storïau, hen a newydd. Yn amrywio o llên lleol, storïau am anrhegion a breuddwydion sydd yn ei chasgliad yn barod. Cyfuniad o destun, lluniau a/neu darluniau.