JESS BUGLER

http://www.jessbugler.co.uk

Mae Jess Bugler yn byw ac yn gweithio yng ngogledd Cymru, gan ddefnyddio printiau, llinellau a phaent i fynd i'r afael â bywyd yn y byd modern. Mae ei phrintiau yn fwriadol gymhleth, gyda'r nod o ddangos dwysedd a dwyster eu pwnc. Mae Jess wedi creu cyfres o sgwariau torlun leino cymhleth, pob un yn ddarn o dorlun leino mwy o adeiladau a ddinistriwyd yn rhyfel presennol Syria. Mae'r gwaith hwn yn adlewyrchu cyfres ddiweddar o dorluniau leino a gynhyrchwyd gan yr artist, yn seiliedig ar y rhyfel yn Syria. Mae'r darnau yn cynrychioli’r darnio llythrennol a throsiadol Syria drefol, gan gyfleu tywyllwch ac anhrefn rhyfel.