JENNIFER VANE-STOBBS

http://www.JenniferNina.co.uk

Yn bresennol, mae Jennifer yn astudio Celf Gain ym mhrifysgol Gaer. Mae ganddi ddiddordeb mewn ailgylchu ers tro byd. Mae’r syniad o wrthrych sydd wedi cael ei waredu yn gallu cael ei ailddyfeisio i wneud rhywbeth hollol wahanol, yn ddiddorol iawn iddi, a bod posib rhoi bywyd newydd iddo. Plastigion marmor wedi cael eu ailgylchu a weiren bysgota sydd wedi cael ei ganfod ar arfordir Gogledd Cymru.