GILL ELLISON

https://gillellisonartist.wordpress.com/

Mae Gill yn artist celfyddydau cain sy’n gweithio yn Swydd Gaer a gogledd Cymru. Mae hi'n arlunydd sydd wrth ei bodd â phrintiau ac sy’n hoffi arbrofi gydag amrywiaeth o gyfryngau, prosesau a gweadau. Mae ei gwaith wedi ei seilio'n gadarn yn y byd naturiol - yn enwedig yn y dirwedd. Mae ei harbrofion diweddar yn ceisio symleiddio'r testun, gan greu naws ac awyrgylch yn defnyddio siâp a ffurf. Ar gyfer Art Vend mae Gill wedi creu cyfres o brintiau bychain wedi eu plygu.