DON BRAISBY

http://www.donbraisby.me

Mae Don Braisby yn artist sy'n byw yng ngogledd Cymru ac sy’n ymddiddori mewn gwneud printiau. Mae ei waith yn gofnod o archwilio eich hun ac eraill, trwy lwybrau a lle - gan dynnu ar ddelweddau a geir mewn paentiadau ogof ac ar greigiau hynafol, ac olion sydd wedi eu gadael ar ôl yn y tirlun. Mae Don wedi creu cyfres o golomennod printiedig 3D - symbol traws-ddiwylliannol o adnewyddu, darganfod geni a heddwch. Meddai Don; "mae’r capsiwlau yn cynrychioli’r wy, symbol arall o adnewyddu a chreadigrwydd".