DAVID MCBRIDE

http://www.davidmcbride.tumblr.com

Mae David yn artist sy’n gweithio yng ngogledd Cymru ac mae o’n defnyddio ffotograffiaeth i ymchwilio i'r haniaethol. Mae ganddo ddiddordeb yn y cysyniad o gelf ar gyfer y torfeydd a'r ffordd y gall gynyddu'r ymwybyddiaeth o rôl a dylanwad lliw ar draws ein hamgylchedd cyfunol. Mae David wedi cynhyrchu cyfres o ffotograffau lliw bychain. Mae pob un wedi ei gynhyrchu yn defnyddio cyfres ffotograffig y "Colour Range” sy’n archwilio lliw trwy oleuni ac emosiwn.