CAROLE KING

http://www.carolekingart.co.uk

Mae Carole King yn artist celfyddydau cain sy’n gweithio yn ne Cymru ac yn cynllunio ac yn gwneud llyfrau ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau ac achlysuron. Mae hi'n defnyddio darnau o brintiau a deunyddiau pacio wedi eu hailgylchu i greu llyfrau bychain am bris rhesymol ar gyfer pob cyllideb. Mae ei pheintiadau diweddar yn archwilio agweddau ar ofod a dyfnder; yn rhithiol a chorfforol. Mae hi hefyd yn defnyddio technegau printio traddodiadol i gynhyrchu printiau gwreiddiol. Mae Carole wedi creu llyfrau bychain, ar ffurfiau amrywiol, sy’n cynnwys syniad am brosiect celf bychan – gan annog y derbynwyr i gymryd rhan yn y broses o greu.