AMY STERLY

http://www.axisweb.org/p/amysterly/

Gwneuthurwr print sy'n byw yng Nghymru yw Amy Sterly, ac mae ei gwaith yn tanseilio delweddau traddodiadol o olygfeydd gwledig gyda neillebau ac ebychiadau comig. Mae hi'n archwilio’r syniad o 'ddelfryd gwledig' a beth sy’n gorwedd o dan yr wyneb, gan gyfuno ffurfiau gwrthwynebol a chreu tensiwn rhwng y diwydiannol a'r organig, y chwareus a'r bygythiol, y gwrthrych a'r di-wrthrych. Mae Amy wedi creu "Ffasadau". Mae agweddau o bensaernïaeth Wrecsam wedi eu printio ar gylchoedd cotwm bach ac wedi eu plygu i mewn i flodau, sy’n cyferbynnu ffasadau pensaernïol Wrecsam gyda naratif cudd a ffurfiau organig y ffabrig.