AMDANOM NI

THEONE_edit

Ers 1973, mae Oriel Wrecsam wedi cyflwyno arddangosfeydd deniadol, cyffrous ac weithiau dadleuol i gyhoedd Wrecsam a thu hwnt. Rydym bellach wedi symud allan o’n adeilad ar Ffordd Rhosddu wrth i gynlluniau ar gyfer canolfan ddiwylliannol newydd yn Wrecsam ddatblygu, ac rydym yn cychwyn ar gyfnod cyffrous newydd o weithgaredd oddi ar y safle.

Y prosiect cyntaf oddi ar y safle yw Art Vend, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Woolgather Art Collective o Leeds. Mae Oriel Wrecsam wedi comisiynu artistiaid i greu gweithiau celf bychan, y gellir ei brynu am £1 yr un o’r peiriant gwerthu Celf yng nghanol y dref.

Mae’r artistiaid a gomisiynwyd yn cynnwys myfyrwyr ac ymarferwyr proffesiynol sy’n gweithio yn lleol ac ar draws y DU. Mae’r gweithiau celf yn cynnwys argraffiad cyfyngedig printiau, cerfluniau ceramig, llyfrau wedi’u gwneud â llaw a ffyn USB sy’n cynnwys gwaith digidol a grëwyd yn arbennig, ymhlith llawer o rai eraill.

Dros yr ychydig fisoedd nesaf bydd y prosiect Art Vend Oriel Wrecsam yn cael ei ehangu, a bydd gwaith celf newydd yn cael eu comisiynu a bydd peiriannau ychwanegol yn cael eu hychwanegu at y fflyd. Bydd y rhain yn cael eu lleoli mewn amryw o fannau cyhoeddus, ac yn symud o gwmpas yn rheolaidd fel rhan o genhadaeth Oriel Wrecsam i wneud celf gyfoes yn hygyrch i bawb.